CORONAVIRUS UPDATE - CLICK HERE
divestock_se
Om oss


Vi är professionella dykare. Vi tror på säker och rolig dykning. Dykning är vår livsstil.

Vi brinner för dykning och att hjälpa dig hitta den perfekta utrustningen för dig, som passar just dina behov och din dykstil. Därför erbjuder vi rådgivning, guidning och förslag som är skräddarsydda för dina personliga önskemål.

Våra huvudsäten är belägna i Finland och de baltiska länderna. Därför har vi spetskompetens på dykning i nordiska förhållanden. Vårt team har arbetat med dykning och bott i länder som Finland, Norge, Estland, Spanien, Grekland, Egypten, Thailand, Belize, Mikronesien och Tanzania. Vi älskar att dyka i Östersjön, så väl som alla världens hav.

XWDS Estonia OU
Regati pst. 1
Harju maakond
11911 Tallinn 

Företagets registreringskod: 12272784
Moms registreringskod: EE101542205

Kundservice customerservice@divestock.com

Joni, Tonis, Ella, Elina, Tiivi, Sander, Tatev, Teet, Evgenia, Daniel, Mark, Budi, Kari, Matti, Kimi, Hannu, Simo, Heikki, Elen, Timo & Alexander
The Divestock Team
 


 XWDS Estonia OU’s försäljningsvillor och regler

Följande villkor gäller för överenskommelsen mellan XWDS Estonia (”Företaget”) och köparen (”Köparen”) av varor och tjänster genom företags hemsida (”Hemsidan”). Om du inte godkänner dessa villkor, kommer du inte att kunna köpa någonting, så var vänlig läs igenom villkoren noggrant.

1. Introduktion

Köparen går med på de villkor och regler som anges i detta Online Kontrakt (”Kontraktet”) med avsedde på de varor, och tjänster, samt den information som tillhandahålls genom Hemsidan. Detta Kontraktet utgöra det hela och enda avtal som sluts mellan Företaget och Köparen och ersätter därigenom alla tidigare eller samtida överenskommelser, avtal, representationer och garantier, med avseende på varor, tjänster och information som tillhandahålls av Hemsidan. Köparen åtar sig att läsa igenom detta Kontraktet innan något köp genomförs. Ett köp av en vara eller tjänst anses som ett godkännande av Kontraktet.

2. Upplägg och betalning

Köparen garanterar att (i) kreditinformationen som anges stämmer och är fullständig, samt att (ii) betalningen för beställningar gjorda av Köparen kommer att fullföljas av företaget som tillhandahåller Köparens kreditkort, samt att (iii) Köparen skall betala alla åtagna kostnader, till den summa som gäller då beställningen genomförs, inklusive alla applicerar skatter. Köparen ansvarar för alla betalningar som är genomförda genom nyttjande av Köparens lösenord. Köparen går med på att hålla sitt lösenord hemligt och åtar sig att meddela Företaget inom 24 timmar i händelse av att detta Kontraktet bryts, eller vid icke auktoriserat användande av lösenordet. Företaget åtar sig inte att skydda Köparen från icke auktoriserat användande av lösenordet.

3. Copyright

Innehållet, organisationen, sammanställningen, den digitala konverteringen och annat som är relaterat till Hemsidan är skyddat under applicerbara copyright-, varumärkes- och äganderättslagar (inklusive, men inte begränsad till, lagar gällande immaterialrätt). Köparen förbjuds att kopiera, distribuera, använda eller publicera sådant skyddat material som tillhör Hemsidan.

4. Redigering, borttagning och modifikation

Företaget förbehåller sig rätten att enligt eget omdöme redigera eller ta bort information eller innehåll som visas på Hemsidan, samt att ta bort varor och tjänster som saluförs. Efter att ha publicerat en notis ovanför Tjänsten, förbehåller sig Företaget rätten att modifiera detta Kontraktet, ändra priser, samt säga upp eller revidera någon eller alla aspekter av denna Hemsidan enligt eget omdöme och utan framförhållning. En modifiering av Kontraktet kommer att gälla från och med den tidpunkt då ändringen publiceras på Hemsidan och kommer att avse transaktioner som sker efter nämnt datum.

5. Rätt att avstå

Företaget förbehåller sig rätten att enligt eget omdöme avstå från att sälja en vara eller tjänst. Försäljning av varor och tjänster beror på tillgängligheten.

6. Skadeersättningsanspråk

Köparen går med på att ersätta, skydda och hålla Företaget och dess samarbetspartners, licensgivare och leverantörer skadeslösa från alla utgifter, förluster, skadeståndsanspråk och fordringar, inklusive advokatkostnader relaterade till en Köpares avtalsbrott mot Kontraktet eller missnyttjande av Hemsidan.

7. Inte överförbar

Köparens rätt att använda Tjänsten är inte överförbar och är beroende av eventuella begränsningar som införts av Företaget eller Köparens kreditkortsföretag.

8. Friskrivningsklausul

VERKSAMHETEN, INNEHÅLLET, VARORNA OCH TJÄNSTERNA, SOM SALUFÖRS AV ELLER GENOM VERKSAMHETEN, TILLHANDAHÅLLS "AS-IS, "SOM TILLGÄNGLIG", OCH ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKTA SM ANTYDDA, FRISKRIVER VI OSS FRÅN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRISKRIVNINGEN AV ALLA ANTYDDA GARANTIER AV MERCHANTABILITY OCH LÄMPLIGHETEN FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDÅMÅL), OM INTE EN SPECIFIK TILLVERKARES GARANTI HAR ANGETTS TYLIGT I PRODUKTBESKRIVNINGEN. FÖRETAGETS TOTALA OCH MAXIMALA ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET, OAVSEGT ANLEDNING, OCH KÖPARENS TOTALA OCH EXKLUSIVE REMEDY FÖR ALLA TANKBARA ORSAKER, SKALL BEGRÄNSAD TILL SUMMAN SOM BETALTS AV KUNDEN FÖR DEN SPECIFIKA VARAN I FRÅGA. FÖRETAGET OCH ALLA DESS SAMARBETSPARTNERS, UNDERLEVARANTEÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR NÅGON INDIREKT, SPECIELL, INCIDENTAL, ELLER COJSEQUENTAL SKADOR (INKLISIVE SKADOR SOM INKOMSTBORTFALL, TAPPAD MARKNADSFÖRMÅGA, LITIGATION, ELLER LIKNANDE), VARE SIG SKADAN BASERAS PÅ ETT AVTALSBROTT, BRISTANDE GATANTI, TORT (INKLUSIVE NEGLIGENCE), PRODUKT LIABILITY ELLER ÖVRIGT, ÄVEN OM DEN POTIENTELLA RISKEN FÖR SÅDANA SKADR HAR PÅPEKATS. BEGRÄNSNINGARNA AV DE SKADOR SOM LISTATS OVAN ÄR FUNDAMENTALA ELEMENT OCH UTGÖR BASEN FÖR ÖVERRENSKOMMELSEN MELLAN KÖPAREN OCH KUNDEN. DEN HÄR HEMSIDAN, VARORNA OCH TJÄNSTER, SKULLE INTE HA TILLHANDAHÅLLITS UTAN SÅDANA INSRÄNKNINGARÖ. NÅGRA STATE STATUTES KAN FÖREKOMMA GÄLLANDE BEGRÄSNINGEN AV ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET.

9. Leverans / Frakt

Vi kommer att leverera till den adress som du har angivit i formulöret Personliga Detaljer. På vår hemsida, eller mer specifikt i din kundvagn, kommer den exakta fraktkostnaden att visas innan du slutför din order.

Om en artikel är listad på vår hemsida som "I Lager", så finns det framför allt två faktorer som påverkar tiden det tar från det att din order behandlats, tills det datum då din försändelse levereras av kuriren till angiven leveransadress. Dessa faktorer är:

1. Leveranstiden (1 till 3 dagar): validering av din betalning + förberedelse av din order + kurirens mottaggningsprocess av ditt paket.
2. Kurirens leveranstid. Du kommer att bli informerad i början av denna process, i form av ett mail som bekräftar att din order har skickats.
Alla behandlingstider är angivna i arbetsdagar.

Ditt paket kommer att förberedas för leverans först när din betalning är mottagen och behandlad. Du kan välja mellan följande leveransmetoder:

För frakt inom EU:

  • DHL Express: Flygtransport. Tillgängliga artiklar kommer att levereras till dig inom 1-4 arbetsdagar.
  • Markbunden transport: Artilkar kommer att levereras inom 1-7 arbetsdagar (beroende på vilket land).

Förfrakt utanför EU:

  • DHL Express: Tillgängliga artiklar kommer att levereras inom 2-7 arbetsdagar (beroende på land).
  • Marktransport: Artiklarna kommer att leveras inom 3-10 arbetsdagar (beroende på mottagarland)

Alla behandslingtider är angivna i arbetsdagar, vilket exkluderar lördagar, söndagar och bank holidays.Om leveranstiden mot förmodan skullle förlängas och det beror på en anledning som faller inom ramen för vad som kan påverkas av XWDS Estonia OU, så kommer vi att informera dig om situationen och föreslå en alternativ lösning.

Kunden förbinder sig att befinna sig på leveransadressen, antingen genom egen representaiotn, eller genom annan designerad person. I händelse av att mottager inte befinner sig på leveransadressen, så kommer kuriren att återupprepa flera leveransförsök. Om samtliga av dessa försök misslyckas, så kommer paketet att returneras till sändaren. Om så sker kommer vi att betala tillbaka kostanden för varan, men fraktkostnaden står kunden själv för.

10. Säker betalning

XWDS Estonia OU erbjuder två betalningsmetoder, samt eventuelt andra lokala betalningsalternativ.

Kortbetalning:

Vi accepterar Visa, MasterCard, Maestro och American Express. Kostnaden för köpet kommer att dras samtidigt som du placerar din beställning, via vår säkra betalningsplatform: Checkout. För onlinebetalningar gjorda med kreditkort används säkerhetssystemet "Secure Socket Layer" (SLL), vilket ger möjlighet att krypera dina bankuppgifter inom nätverket, för ökad säkerhet.

PayPal :

Du kan betala snabbt och säkert med ditt PayPal konto, eller ditt bankkort, utan att dela med dig av din finansiella information till XWDS Estonia Ou. PayPal använder den senaste tekniken inom datakryptering och anti-bedrägeri, för att hålla din finansiella information säker och därmed minska risken för online bedrägeri.

Fakturan skickas

Alla kunder informeras om varje köp via email, till den adress som anges vid färdigställandet av köpet. Det är obligatorisk att ange en sådan emailadress vid utcheckning av varukorgen.

11. Återbetalningspolicy

Om en beställd produkt är defekt eller inte anses vara tillfredsställande av Köparen, så kan Köparen returnera varan i originalskick inom 30 dagar från leveransdatum, till följande adress: XWDS Estonia OU, Regati pst. 1, Harju maakond, Tallinn, Estonia. Om så sker skall Företaget erbjuda Köparen ett val att få direkt återbetalning på Köparens kreditkort, eller bankkonto, eller så kan Köparen erhålla tillgodo kredit som gäller för andra köp på Hemsidan (medför mindre frakt- och hanteringskostander). Denna section 9 fastställer Köparens enda och uteslutande rättigheter till återbetalning. Återbetalning sker inom 48 timmar.

12. Användande av information

Företaget reserverar sig rättigheten att använda och tilldela all information gällande Köparens användande av Hemsidan, samt all information som tillhandahålls av Köparen, baserad på tillämpbara lagar.

13. Tillämpbar lagstiftning

Detta Kontrakt skall behandlas som vorde det nedtecknat och påskrivet i Estland och skall tillämpas i enlighet med lagarna som gäller i Estland (utan hänsyn till konflikter i lag principer). Om en Köpare önskar att vidta legala processer gällande Hemsidan, måste dessa initieras inom 3 månader efter att köpet genomförts, i annat fall avsäger sig Köparen sig rätten till rättsliga handlingar. Alla eventuella rättsliga åtgårder skall begränsas enligt vad som stipuleras i Section B. Språkbruket i detta Kontraktet är menat för rättvisa kontraktsförhållanden och skall så tolkas, istället för att tjäna till fördel eller nackdel för enskild part.

14. Rättsliga processer

Alla rättsliga processer som härstammar från, eller har anknytning till, detta Kontrakt, skall avgöras i Talinn, Estland. I sådanda fall vänder sig Köparen enbart till nämda domstalar och Köparen går med på att bruka extraterriotell delgiving.

15. Acknowledgement

Detta Avtalet representerar hela överenskommelsen mellan dig och oss gällande ditt förhållande till Online och ersätter alla tidigare statements or representation OM DU GÅR MED PÅ ALLA VILLKOR I DETTA ONLINE KONTRAKT, var vänlig klicka på "Jag Godkänner" knappen nedanför. Om du inte godkänner villkoren för Subsriber Avtalet, klicka då vänligen istället på "Jag godkänner inte" knappet för att logga ut ur systemet.

Du går med på ovan nämnda villkor genom att använda dig av denna hemsidan och göra beställningar på densamma. Alla juridiska frågor skickas till customerservice@divestock.com